CẬP NHẬT GIÁ CONTAINER NGÀY 21.10.2020

Posted by admin
Category:

- Container 20DC : 23.000.000 - 26.000.000đ

- Container 40DC : 36.000.000 - 37.000.000đ

- Container 40HC : 52.000.000 - 53.000.000đ

- Container 45HC : 55.000.000 - 64.000.000 đ

Giá không có VAT,

Giá tốt nếu mua lô số lượng nhiều